Vận tải đường bộ


12/06/2021

Với mục tiêu thỏa mãn ở mức độ cao nhất những yêu cầu của khách hàng, xem xét khả năng thực hiện và cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất trong tất cả các loại hình dịch vụ, chúng tôi đưa ra các giải pháp vận tải linh hoạt, có các kế hoạch linh động, nhằm đạt hiệu quả tối đa liên tục cải tiến chất lượng để phù hợp với tình hình phát triển đất nước và thế giới. Định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ, luôn đảm bảo đủ nguồn nhân lực, phương tiện vận tải, trang thiết bị để đáp ứng mục tiêu chất lượng và yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:

* Vận tải hàng hóa bằng container.

* Bốc xếp và sắp đặt hàng.

* Giao nhận vận tải hàng trọn gói.

* Vận chuyển hàng quá cảnh.

* Vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất và tạm xuất - tái nhập.

 

Tin cùng loại