Tuyển dụng

Ở MLT Global Logistics, chúng tôi tìm kiếm những nhân sự có tính chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn sẵn sàng học hỏi và tiến bộ để đồng hành với sự phát triển của công ty. 
   • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, công bằng và thuận lợi cho nhân viên.
   • Thiết lập chính sách lương thưởng cho nhân viên trong việc đề cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
   • Đề cao lòng trung thành, sự cống hiến và gắn bó của nhân viên, cam kết tiếp tục phát triển & cải tiến những chính sách duy trì nguồn nhân lực.
 
Tham gia ngay vào đội ngũ MLT để "Cùng phát triển - Cùng thành công".
 
 

Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

MLT Global Logistics tuyển dụng 03 nhân viên xuất nhập khẩu trên 01 năm kinh nghiệm, làm việc tại qu...

Tuyển dụng nhân viên giao nhận - hiện trường

MLT Global Logistics tuyển dụng 02 nhân viên giao nhận - hiện trường làm việc tại quận 2 (gần đảo Ki...